Antal av donatorbarn

SellmerDiers Spermabank är det enda företaget i världen som har ett worldwide-gräns för antalet av barn, för en donator.

De öppna donatorer kommer att kunna ta den förpliktelsen det är att vare öppen donator i framtiden.

 

Danska regler

Den danska lagen innehåller bestämmelser som innebär att spermier från sama donator i Danmark, maximalt kan användas för att skapa 12 donatorbarn, geografiskt utspridda i landet.

Emellertid kommer det att kunna skapas mer än 12 barn, om donatorsperma används för artificiell insemination för flera syskon från samma donator, om kunden redan har ett barn med donatorn.

 

SellmerDiers Spermabank kvoter

Kliniken har antagit interna riktlinjer som begränsar antalet av livsdugliga graviditeter hos kvinnor som bor utomlands, etablerat med sperma från en donator.

Detta innebär att spermier från ID-release donator maximum kan användas för att skapa 25 barn worldwide.

Emellertid kommer det att kunna skapas mer än 25 barn genom tvillinggraviditeter, och donatorsperma används för artiviell insemination för flera syskon fråan samma donator, om kunden redan har ett barn med donatorn.