Om at bli en äggdonator

Först och främst: Vi är tacksamma för att du vill bli äggdonator.

Här nedan beskriver vi kortfattat hur processen för en äggdonation går till för dig.

Ett förlopp som donator börjar med att du kontaktar oss via e-post, och sedan, utifrån en enkät (länk) och ett samtal med dig, bedömer vi om du kan bli donator.

Vi får gå på djupet kring vilka sjukdomar som finns eller har funnits i din familj, inklusive psykisk hälsa. Vi ber dig att tänka tillbaka på tidiga generationer, föräldrar och mor- och farföräldrar, och informera oss om det kan finnas ärftliga sjukdomar i din familj. Detta lagkrav ställs på alla som vill donera könsceller (ägg eller spermier) och är avsett att förhindra att allvarliga sjukdomar, fysiska som psykiska, överförs till ett barn.

Efter konsultationen tar vi fram vi en skriftlig utvärdering av donatorer, som du kommer att få för underskrift och kan få en kopia av. Paret eller kvinnan som vill ta emot ägg måste enligt lag få tillgång till utvärderingen (bedömningen) och godkänna den som en uttrycklig bekräftelse på att hon/de vill ta emot ägg från dig. Paret eller kvinnan kan inte få reda på vem du är, och ditt namn och andra uppgifter finns inte med i bedömningen. Du förblir anonym för mottagaren och denne är anonym för dig om du inte är en känd donator och redan känner kvinnan/paret.

I slutet av det här materialet hittar du ett frågeformulär som vi vill att du fyller i och mejlar till oss innan vi sedan kommer överens om en tid för ett samtal och en utvärdering. Under det första samtalet bokar vi även tid för ett läkarbesök.