Undersökningsresultat

Vi vil gärna be kvinnan som ska behandlas om följande provsvar:

–     Din senaste cellskrapning (smear)

  • Ett blodprov som visar att du har haft röda hund (rubella)
  • En klamydiaodling (urin- eller blodprov)
  • En screening av din ämnesomsättning (ditt TSH-värdeoch en screening för TOP-antikroppar, blodprov)
  • D-vitaminstatus (blodprov)
  • Negativa virusprover (här testas för hiv och hepatit B och C, blodprov)

Virusproverna för mannen måste analyseras vid ett ISO-certifierat laboratorielaboratorium   (DK: Rigshospitalet)

 

Vi vil gärna be den manliga partnern, om säd ska användas, om följande provsvar:

  • Ett diagnostiskt spermaprov
  • D-vitaminstatus (blodprov)
  • Negativa virusprover (här testas för hiv och hepatit B och C, blodprov)

 

Vi kan ta proven här på kliniken om du vill.