Donator kategorier

På Sellmer Klinik har du möjlighet att välja den typ givare som passar dig bäst – både anonym och inte anonym.

 

Välj mellan to givarkategorier:

 • Donor utan ID-release (ingen profil)
 • Donor med ID-release (med profil)

 

Donatorn utan ID-release (ingen profil)

Här får du grundläggande information om givaren:

 • Ögonfärg
 • Hårfärg
 • Höjd
 • Vikt
 • Blodgrupp
 • Anställning

När du väljer en donator utan ID-release, kommer det aldrig att bli möjligt att få information om giverns identitet.

Donator med ID-release, med profil

Här får du en donatorprofil som består av 8-15 sidor av personlig information om donatorn, förutom grundläggande information.

Informaionen gäller bland andra:

 • Donatorns bakgrund
 • Utbildning
 • Familjeförhållanden
 • Intressen, hobbies
 • Personlighet
 • Detaljerad information om utseende, ansiktsdrag och kroppsbyggnad
 • Personalbedömning, bilder av givaren från sin barndom
 • En handskriven häsning etc.

När du väljer en öppen donator, så vill klinikken kan hjälpa till med att upprätta kontakt mellan barnen och givaren. Men bara när barnet fyller 18, och bara efter barnets önskan.

Detta kan göres genom att spermabanken kan ge givarens identitet i form av namn, födelsedatum och kända adress. Då kan barnet ta kontakt.