Våra resultat

På Sellmer klinik är vi glade för alla graviditeterna vi har uppnått. När vi tittar på vår statistik, är vi mycket stolta över vår prestation.

Vi ser kontinuerligt på statistiken och kan därför också säga chanserna till graviditet är relaterad till din ålder. Der finns ett mönster, ju yngre man är, desto större är möjligheten att snabbt bli gravid och desto mindre är risken för missfall. Missfall visas i samma frekvens, om du har blivit gravid genom insemination, IVF eller på annat sätt.

Insemination med donerade spermier 2021:

Under 35 år Mellam 35 – 39 år Mellam 40 – 45 år
27% 23% 17%

Insemination med partners sperma 2021:

Under 35 år Mellam 35 – 39 år Mellam 40 – 45 år
25% Inga behandlingar utförda Inga behandlingar utförda

IVF & ICSI /Inkl. Tesa) 2022:

Under 35 år Mellam 35 – 39 år Mellam 40 – 45 år
67% 50% 11%

FER (frusbehandling) 2022:

Under 35 år Mellam 35 – 39 år Mellam 40 – 45 år
38% 50% Inga behandlingar utförda

Äggdonation 2022:

Äggdonation 
80%

Statistik och chanserna är olika saker – varje behandling för en kvinna kan vara mycket olika. Vi ser kvinnor som har lyckats redan den första gången, och så ser vi unga kvinnor som går igenom fler gånger än statistiken säger. Gemensamt för alla är, att vi tar hänsyn till dig.

Vi anpassar behandlingen med valat av donerad sperma, skannar, tidpunkten för insemination även på helgen och på helgdagar. Detta ger dig den mest optimala möjligheter för en graviditet.

Endast på detta sätt kan vi fortsätta att göra bra resultat.