Inledande konsultation

Fertilitetsbehandling med donatorägg startar med en konsultation där vi lägger upp en individuell plan för vad som är bäst för dig.

Boka konsultationKontakta oss idag

Innan vi kan hitta en donator till dig måste du först ha en medicinsk konsultation med någon av Sellmer Klinikens personal.

De kommer att kunna hjälpa dig att planera din behandling och skräddarsy en individuell plan som tar hänsyn till dina önskemål och behov.

Under konsultationen kommer vi att prata med dig om din tidigare fertilitetsbehandling och eventuella tidigare graviditeter eller medicinska tillstånd som kan påverka din fertilitet.

För att förbereda oss så bra som möjligt inför intervjun behöver vi relevanta blodprover, ultraljudsundersökningar, journal över tidigare behandlingar eller operationer och annat relevant material.

Baserat på resultaten kommer vi att kunna bedöma din fertilitet och utveckla en individuell plan för din donatoräggsbehandling. Vi kommer att prata med dig om vad du kan förvänta dig av behandlingen och svara på eventuella frågor du kan ha.

Det är också värt att notera att konsultationen kan ske virtuellt. Detta kan ge dig större flexibilitet i förhållande till schemat och kan spara tid och besvär med att resa till kliniken.

Varför välja Sellmer Klinik för din behandling?