Inledande medicinsk konsultation - Sellmer klinik ApS

Inledande medicinsk konsultation

Fertilitetsbehandling med donatorägg startar med en läkarkonsultation där vi lägger upp en individuell plan för vad som är bäst för dig.

Kontakta oss idag

Innan vi kan hitta en donator till dig måste du först ha en medicinsk konsultation med någon av Sellmer Klinikens läkare.

Läkaren kommer att kunna hjälpa dig att planera din behandling och skräddarsy en individuell plan som tar hänsyn till dina önskemål och behov.
Under konsultationen kommer läkaren att prata med dig om din tidigare fertilitetsbehandling och eventuella tidigare graviditeter eller medicinska tillstånd som kan påverka din fertilitet.

För att förbereda oss så bra som möjligt inför intervjun behöver vi relevanta blodprover, ultraljudsundersökningar, journal över tidigare behandlingar eller operationer och annat relevant material.
Baserat på resultaten kommer läkaren att kunna bedöma din fertilitet och utveckla en individuell plan för din donatoräggsbehandling. Läkaren kommer att prata med dig om vad du kan förvänta dig av behandlingen och svara på eventuella frågor du kan ha.
Det är också värt att notera att läkarkonsultationen kan ske virtuellt. Detta kan ge dig större flexibilitet i förhållande till schemat och kan spara tid och besvär med att resa till kliniken.

Varför välja Sellmer Klinik för din behandling?

Hög framgångsfrekvens

De allra flesta av våra patienter har ett framgångsrikt behandlingsförlopp

Enkel transport

Vi har nära till Copenhagen Airport och kollektivtrafik

Transparenta priser

Vi har inga extra avgifter eller helg- eller helgdagstillägg

Ingen väntetid

Vi har ingen väntetid innan insemination och IVF-behandlingar; vi gör till och med en äggcellsdonation möjlig efter några månader