Donatorkategorier - Sellmer klinik ApS

Donatorkategorier

Vilken typ av donator skulle du vilja vara? Du kan fatta detta beslut i samråd med oss.

Kontakta ossBli äggdonator

Innan du kan donera ägg måste du bestämma vilken typ av donator du vill vara. Det finns tre olika alternativ för äggdonatorer.

Anonym donation (utan ID-release)

Denna form av donation är anonym och det kommer aldrig att vara möjligt att få kontaktinformation till donatorn. Mottagaren av äggen kan ge sina önskemål baserade på vissa egenskaper såsom längd, vikt, hårfärg och ögonfärg.

Öppen donation (med ID-release)

Denna form av donation innebär att när barnet fyller 18 år kan han/hon få kontaktuppgifter till äggdonatorn och därmed en möjlighet att få reda på sitt genetiska ursprung. Mottagaren av ägget kan inte få denna information och kan ge sina önskemål baserade på vissa egenskaper såsom längd, vikt, hårfärg och ögonfärg.

Känd donation

Denna form av donation innebär att donatorn och mottagaren känner varandra och donationen arrangeras av mottagaren och donatorn.

Varför välja Sellmer Klinik för din behandling?

Hög framgångsfrekvens

De allra flesta av våra patienter har ett framgångsrikt behandlingsförlopp

Enkel transport

Vi har nära till Copenhagen Airport och kollektivtrafik

Transparenta priser

Vi har inga extra avgifter eller helg- eller helgdagstillägg

Ingen väntetid

Vi har ingen väntetid innan insemination och IVF-behandlingar; vi gör till och med en äggcellsdonation möjlig efter några månader