Föräldradepå

Du kan köpa spermie enheter från samma donator till framtida syskon, så att de också blir syskon genetiskt.

Kontakta oss idag

Om du blev gravid med hjälp av donatorspermier kan du köpa spermieenheter från samma donator till framtida syskon, så att de också blir syskon genetiskt.

I samband med köp av enheterna kan du sätta upp en depå i kliniken.

Du bestämmer lagringstiden: kommer du att etablera den med ett år eller vill du hellre etablera den i flera år från början?

Du bestämmer också själv antalet enheter (om det finns), men vi rekommenderar dig att köpa mellan 6 och 8 enheter om detta är möjligt för dig.

Skapa gärna depån så snart du är säker på din graviditet:

Vår erfarenhet visar att det är svårt att förutsäga hur länge rätt enheter kommer att finnas tillgängliga från din spermadonator. Om du väntar finns risken att donatorn i fråga inte längre finns i spermabankens givarportfölj.

Hör av dig på e-mail: info@sellmerklinik.dk eller på telefon +45 30 30 70 80

om du har frågor om att inrätta en depå eller vill köpa enheter till en depå genom oss.

Vi behöver följande information för att ställa in din depå:

1. Donatorns namn
2. Antal enheter
3. Period för depå
4. Namn
5. Adress
6. Födelsedatum
7. Telefonnummer
8. E-mail

OBS: Det är viktigt att du håller oss uppdaterad med din nuvarande e-mailadress så att vi kan påminna dig om eventuella betalningar eller dela viktig information om din donator med dig.

Betingelser

En föräldradepå kan sättas upp med följande tidsperioder: 1, 2, 3, 4, 5 och 10 år.
Till exempel, om din är inställd på 3 år och inte har använts när den löper ut, kan du förlänga den så länge utgångsdatumet inte är mer än 2 månader sedan.

Oanvända enheter kan återbetalas med 75 % av enhetspriset (pris ved köp) om det inte finns någon karantän eller andra restriktioner för donatorn och Sellmer Klinik kan hitta en köpare till enheterna. Dessa enheter måste ha köpts från Sellmer Klinik.

Spermaenheter som köpts direkt från någon av spermiebankerna och inte via Sellmer Klinik ersätts inte av Sellmer Klinik även om depån är inrättad på kliniken.

Varför välja Sellmer Klinik för din behandling?