Donator-screening

Danska spermiebanker ser till att spermiedonatorer väljs ut och screenas i enlighet med gällande kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Kontakta oss idag

Danska spermiebanker ser till att spermiedonatorer väljs ut och screenas i enlighet med gällande kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Detta utesluter donatorer med anlag, infektionssjukdomar och ärftliga sjukdomar som annars skulle kunna äventyra din hälsa och ett potentiellt donatorbarns hälsa.

Potentiella donatorer måste genomgå en omfattande godkännandeprocess i enlighet med gällande föreskrifter och rekommendationer från det danska hälsorådet. Element i denna urvalsprocess inkluderar, men är inte begränsade till:

  • Donators ålder
  • En bedömning av hans riskbeteende
  • Samtal med donator
  • Granskning av besvarade frågeformulär och vid behov journaler
  • Genomgång av den potentiella donatorns och hans familjs medicinska historia
  • En fysisk undersökning
  • En bedömning av en specialist i humangenetik
  • Sperma-, blod- och urinprover för spermakvalitetstestning och testning för en rad infektionssjukdomar och ärftliga sjukdomar (HIV, hepatit B och C, klamydia, gonorré, syfilis, kromosomanalys, cystisk fibros)
  • Blod typ

 

Donatorer screenas kontinuerligt för infektionssjukdomar under hela sin donationsperiod.

Varför välja Sellmer Klinik för din behandling?