Donator-screening - Sellmer klinik ApS

Donator-screening

Danska spermiebanker ser till att spermiedonatorer väljs ut och screenas i enlighet med gällande kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Kontakta oss idag

Danska spermiebanker ser till att spermiedonatorer väljs ut och screenas i enlighet med gällande kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Detta utesluter donatorer med anlag, infektionssjukdomar och ärftliga sjukdomar som annars skulle kunna äventyra din hälsa och ett potentiellt donatorbarns hälsa.

Potentiella donatorer måste genomgå en omfattande godkännandeprocess i enlighet med gällande föreskrifter och rekommendationer från det danska hälsorådet. Element i denna urvalsprocess inkluderar, men är inte begränsade till:

  • Donators ålder
  • En bedömning av hans riskbeteende
  • Samtal med donator
  • Granskning av besvarade frågeformulär och vid behov journaler
  • Genomgång av den potentiella donatorns och hans familjs medicinska historia
  • En fysisk undersökning
  • En bedömning av en specialist i humangenetik
  • Sperma-, blod- och urinprover för spermakvalitetstestning och testning för en rad infektionssjukdomar och ärftliga sjukdomar (HIV, hepatit B och C, klamydia, gonorré, syfilis, kromosomanalys, cystisk fibros)
  • Blod typ

 

Donatorer screenas kontinuerligt för infektionssjukdomar under hela sin donationsperiod.

Varför välja Sellmer Klinik för din behandling?

Hög framgångsfrekvens

De allra flesta av våra patienter har ett framgångsrikt behandlingsförlopp

Enkel transport

Vi har nära till Copenhagen Airport och kollektivtrafik

Transparenta priser

Vi har inga extra avgifter eller helg- eller helgdagstillägg

Ingen väntetid

Vi har ingen väntetid innan insemination och IVF-behandlingar; vi gör till och med en äggcellsdonation möjlig efter några månader