In vitro-befruktning (IVF behandling)

Det är avgörande för oss att du får bästa möjliga IVF behandling.

Få informationsmaterial

Om IVF behandling

Behandling med dig i centrum

Innan vi börjar förbereda din IVF behandling kan det finnas ett antal frågor som du behöver svar på.

Skulle du till exempel vara tveksam till om det är en insemination eller IVF behandling som skulle passa bäst i din situation så hjälper vi dig gärna med en preliminär bedömning.

Vi berättar gärna mer om vilken information vi behöver för att vår bedömning ska bli kvalificerad.

Hos oss får du rådgivning och ett bemötande utifrån dina behov och önskemål.

En IVF behandling

övervägs för den som önskar använda sina egna ägg och få dem befruktade med ”provrörsmetoden” i laboratoriet.

En tidigare hormonstimulering hjälper dig att bilda så många mogna ägg som möjligt.

Efter ägguttag befruktas äggcellerna – antingen med partner- eller donatorspermier.

Du kommer överens med läkaren när det är bäst att lägga tillbaka embryot.

Om det efter äggläggningen finns embryon som har nått ett befruktningsstadium som kallas ”blastocyst” kan dessa frysas för en ny prövning eller syskonbehandling.

En IVF behandling består av följande steg:

– Hålla en konsultation för att förbereda din behandling och förklara stimuleringen

– Kliniken skickar ditt recept så att du kan beställa läkemedlet online eller få det på ett apotek nära dig

– Anmälan på cykel 1 dag, vi skickar en plan för stimuleringen och ultraljudsundersökningarna

– Beroende på ultraljudsresultatet kan stimuleringen justeras och dagen för ägguttag planeras

– Ägguttag i Köpenhamn

– Befruktning av dina ägg i laboratoriet

– Beroende på antalet embryoner och framgången med befruktningen sker transfer dag 2/3 eller 5 efter uttag

Innan IVF behandling

Förberedande samtal

Innan IVF-behandlingen kan starta här hos oss kommer du att ha en IVF-konsultation med vår läkare eller sjuksköterska.

Läs mer

Egen partners spermier

Om din man eller partner också ska vara biologisk far till barnet måste vissa undersökningar göras i förväg.

Läs mer

Förberedelse

Innan själva behandlingsprocessen är det vettigt att låta din läkare ta prover.

Vissa av dessa är obligatoriska, andra endast rekommenderas.

Läs mer

AMH = Anti Müllerian Hormone:

Ett hormon som bildas i de tidiga folliklarna i äggstockarna.

Vi analyserar AMH här på kliniken då det ett viktigt parameter som vi använder i den samlade bedömningen av hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt att bli förälder.

AMH kan mätas i ett blodprov och används för att bedöma antalet ägg som kan mogna i dina äggstockar.

Ett högt AMH-värde är ett tecken på många folliklar och en ung biologisk ålder, ett tecken på en stor ”äggreserv”, men det kan också vara ett tecken på PCOS = Polycystiskt ovariesyndrom.Ett lågt AMH-värde är en indikation på att äggstocken har en äldre biologisk ålder och därmed en mindre äggreserv.

AMH används i kombination med en ultraljudsundersökning av äggstockarna för att bedöma äggstockarna innan en fertilitetsbehandling. AMH är väldigt konstant under hela menstruationscykeln.

Sellmer Klinik har egen utrustning för att mäta AMH och därför kan vi ge dig svaret samma dag som du får blodprovet taget.

Läs mer

Varför välja Sellmer Klinik för din behandling?