Akupunktur

Ett tillägg till behandling

På Sellmer klinik erbjuder vi akupunktur som ett tillägg till behandling. Vi har valt att erbjuda akupunktur som, nyligen genomförda studier visar att akupunktur kan ha en gynnsam effekt på chansen att bli gravid.

Studier genomförda i Danmark och Tyskland med akupunktur i samband med IVF-behandling visade en signifikant ökning av antalet kvinnor som var gravida när de fick akupunktur som tilläggsbehandling för IVF. Erfarenheten visar att samma sak gäller för insemination. Baserat på detta, erbjuder vi därför akupunktur på Sellmer Klinik.

Vi rekommenderar 20 min före och 20 min efter insemination.

Mer information kan erhållas genom att skriva till info@sellmerklinik.dk