Akupunktur

På Sellmer Klinik erbjuder vi akupunktur som ett tillägg till behandling.

Kontakta oss idag

 

Ett tillägg till behandling

På Sellmer Klinik erbjuder vi akupunktur som ett tillägg till behandling. Vi har valt att erbjuda akupunktur som, nyligen genomförda studier visar att akupunktur kan ha en gynnsam effekt på chansen att bli gravid.

Studier genomförda i Danmark och Tyskland med akupunktur i sambånd med IVF-behandling visade en ökning av antalet kvinnor som var gravida när de fick akupunktur som tilläggsbehandling för IVF.

Akupunkturen erbjuds på äggplaceringsdagen, nämligen i 30 minuter efter transfer.

Erfarenheten visar att samma sak gäller för insemination. Baserat på detta, erbjuder vi därför akupunktur i sambånd med både IVF- och inseminationsbehandlingar på Sellmer Klinik.

Akupunkturen erbjuds i 20 min före och 20 min efter insemination.

Mer information kan erhållas genom att skriva till info@sellmerklinik.dk

Varför välja Sellmer Klinik för din behandling?