AMH & FSH – Testa och svara samma dag!

AMH = Anti Müllerian Hormone: Ett hormon som bildas i de tidiga folliklarna i äggstockarna.

FSH = follikelstimulerande hormon, ett hormon som får folliklarna att växa.

Vi analyserar båda här på kliniken då det är viktiga parametrar som vi använder i den samlade bedömningen av hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt att bli förälder.

AMH kan mätas i ett blodprov och används för att bedöma antalet ägg som kan mogna i dina äggstockar.

Ett högt AMH-värde är ett tecken på många folliklar och en ung biologisk ålder, ett tecken på en stor ”äggreserv”, men det kan också vara ett tecken på PCOS = Polycystiskt ovariesyndrom.Ett lågt AMH-värde är en indikation på att äggstocken har en äldre biologisk ålder och därmed en mindre äggreserv.

AMH används i kombination med FSH samt en ultraljudsundersökning av äggstockarna för att bedöma äggstockarna innan en fertilitetsbehandling. AMH är väldigt konstant under hela menstruationscykeln och är därför ett mer användbart mått än FSH, som varierar under cykeln.

Sellmer Klinik har egen utrustning för att mäta AMH och därför kan vi ge dig svaret samma dag som du får blodprovet taget.

AMH-koncentration pmol/l AMH-koncentration ng/ml Betydelse för fertilitetsbehandling
Över 7 Över 3 Normalvärde. Bra behandlingsalternativ
Mellan 3-7 Mellan 0,4-1,0 Något lågt värde, Behandlingen kan ökas
Under 3 Under 0,4 Väldigt få ägg på stimulering. Chanserna för graviditet minskar avsevärt

FSH kan användas som ett slags mått på äggstockarnas förmåga att producera ägg. Om äggstockarna inte är särskilt aktiva höjer kroppen FSH-koncentrationen. Ett högt FSH är ett tecken på nedsatt funktion av äggstockarna och minskad äggreserv.

FSH förändras under hela menstruationscykeln. Därför är det viktigt att blodprovet tas vid rätt tidpunkt, vi rekommenderar cykeldag 2-5. Genom att mäta FSH tidigt i cykeln kan man mäta det individuella maximala FSH-värdet.

Normalt är FSH lågt hos yngre personer (under 8 IE/L), men det ökar med åldern till de högsta värdena runt klimakteriet, över 25 IE/L. Ju lägre FSH hos den enskilda kvinnan, desto mer sannolikt är det att äggstockarna lätt producerar ägg av god kvalitet.

Sellmer klinik har egen utrustning för att mäta FSH och därför kan vi ge dig svaret samma dag som du får blodprovet taget.

FSH IU/L Betydelse för fertilitetsbehandling
3,5-10 Normalvärde. Bra behandlingsalternativ
10-15 Värdena kan indikera att stimulering krävs
15-25 Svårt att uppnå graviditet
25-135 Graviditet inte möjlig