Born Donor Bank

Donatorkategorier för ID release

I Sellmer Klinik

samarbetar vi med Born Donor Bank (tidigare SellmerDiers spermabank), från vilken vi kan beställa en donatorenhet tidigast en månad före planerat behandlingsdatum som vi gärna reserverar för din kommande behandling.

Så snart du har slutfört den förberedande konsultationen och kommer för behandling i din nästa cykel, kan du skicka oss dina bokningsönskar via e-post: info@sellmerklinik.dk 

 

Born Donor Bank har 2 olika donatorkategorier för ID release att välja mellan:

 

Donator med ID release, med utökad profil

Med denna donatorkategori kan du se en donatorprofil, som består av 8-15 sidor med personlig information om donatorn utöver basinformationen.

Uppgifterna omfattar bl.a.

 • donatorns bakgrund
 • utbildning
 • familjerelationer
 • intressen
 • personlighet
 • detaljerad information om utseende, ansiktsdrag och fysik
 • personalbeskrivning och utvärdering
 • barndomsbilder av givaren
 • en handskriven hälsning

 

Vid val av donator med ID release hjälper donatorbanken till att etablera kontakt mellan donatorbarnet och donatorn när barnet är 18 år och endast på donatorbarnets begäran.

Detta kan t.ex. ske genom att donatorbanken meddelar donatorns identitet i form av namn, födelsedatum och senast kända adress till donatorbarnet, varefter donatorbarnet själv kontaktar donatorn.

En donator med ID release har en global kvot på maximalt 75 donatorfamiljer för att undvika att donatorn kontaktas av hundratals donatorbarn.

 

Donator med ID release, max. 25, med utökad profil

Med denna donatorkategori kan du se en donatorprofil, som består av 8-15 sidor med personlig information om donatorn utöver basinformationen.

Uppgifterna omfattar bl.a.

 • donatorns bakgrund
 • utbildning
 • familjerelationer
 • intressen
 • personlighet
 • detaljerad information om utseende, ansiktsdrag och fysik
 • personalbeskrivning och utvärdering
 • barndomsbilder av givaren
 • en handskriven hälsning

 

Vid val av donator med ID release, max 25, bistår donatorbanken med att etablera kontakt mellan donatorbarnet och donatorn när barnet är 18 och endast på donatorbarnets begäran.

Detta kan t.ex. ske genom att donatorbanken meddelar donatorns identitet i form av namn, födelsedatum och senast kända adress till donatorbarnet, varefter donatorbarnet själv kontaktar donatorn.

En donator med ID release, max 25, har en global kvot på maximalt 25 donatorfamiljer för att säkerställa att donatorn och donatorbarnen får den bästa upplevelsen av kontakt.

Varför välja Sellmer Klinik för din behandling?