AMH – Testa och svara samma dag!

Kontakta oss idag

AMH = Anti Müllerian Hormone: Ett hormon som bildas i de tidiga folliklarna i äggstockarna.

Vi analyserar AMH här på kliniken då det ett viktigt parameter som vi använder i den samlade bedömningen av hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt att bli förälder.

AMH kan mätas i ett blodprov och används för att bedöma antalet ägg som kan mogna i dina äggstockar.

Ett högt AMH-värde är ett tecken på många folliklar och en ung biologisk ålder, ett tecken på en stor ”äggreserv”, men det kan också vara ett tecken på PCOS = Polycystiskt ovariesyndrom.Ett lågt AMH-värde är en indikation på att äggstocken har en äldre biologisk ålder och därmed en mindre äggreserv.

AMH används i kombination med en ultraljudsundersökning av äggstockarna för att bedöma äggstockarna innan en fertilitetsbehandling. AMH är väldigt konstant under hela menstruationscykeln.

Sellmer Klinik har egen utrustning för att mäta AMH och därför kan vi ge dig svaret samma dag som du får blodprovet taget.

AMH-koncentration pmol/l AMH-koncentration ng/ml Betydelse för fertilitetsbehandling
Över 7 Över 3 Normalvärde. Bra behandlingsalternativ
Mellan 3-7 Mellan 0,4-1,0 Något lågt värde, Behandlingen kan ökas
Under 3 Under 0,4 Väldigt få ägg på stimulering. Chanserna för graviditet minskar avsevärt

Varför välja Sellmer Klinik för din behandling?