FER eller FET

(Frozen Embryo Transfer)

De ägg du fått nedfrysta i samband med en IVF-behandling kan användas för äggimplantation (transfer). Du kan göra det i din naturliga eller i en stimulerad cykel.

Kontakta oss idag

FET – Frozen Embryo Transfer

Om det efter befruktningsprocessen i laboratoriet och en eventuellt ”färsk” transfer finns ”överskott” embryon av hög kvalitet kan de frysas och förvaras i flytande kväve.

Embryona kan senare tina upp och överföras.
Detta är möjligt både i en stimulerad och i en naturlig cykel.

Vi fryser bara embryon som har utvecklats till blastocyststadiet.

Embryoutveckling

Man kan sätta tillbaka ägget i embryostadiet (dag 2-3) eller blastocyststadiet (dag 5) – det är med andra ord befruktade ägg i olika utvecklingsprocesser (celldelning). Som nämnts kan endast ägg i blastocyststadiet frysas.

Ungefär 25 % av de befruktade äggen utvecklas till blastocyster. Om äggen kan odlas fram till dag 5 beror på din ålder och antalet befruktade ägg.

För kvinnor som bara har ett fåtal ägg av sämre kvalitet kan det vara att föredra att deponera de befruktade äggen på den andra eller tredje dagen, eftersom äggen snabbare kommer in i den naturliga livmodermiljön, där de bäst kan överleva. Överskottet av ägg som utvecklas till blastocyster kan givetvis frysas i upp till 5 år eller tills kvinnan fyller 46 år.

Det finns en liten risk att en blastocyst inte överlever upptining, men de allra flesta klarar sig igenom processen.

Hos oss är denna framgångsgrad över 95 %.

Ett eller två ägg

Vid en transfer fattar du i samråd med läkaren ett beslut om ett eller två ägg ska flyttas. Kriterierna för det är din ålder, vikt, din fertilitetshistoria och alla sjukdomar eller andra tillstånd som innebär att en tvillinggraviditet kan vara farlig för din hälsa.

Unga patienter som är yngre än 37 år rekommenderas i allmänhet endast ett ägg under de två första försöken.

När transfer sker i en fryscykel ber vi dig skriva under ett skriftligt samtycke som bekräftar att du tillåter oss att tina. Detta samtycke ska vara oss i hand senast tidigt på morgonen samma dag som transfer sker.

Själva äggplaceringen är en liten procedur som bara tar några minuter och som vanligtvis inte är smärtsam. Ägget placeras i livmoderslemhinnan med hjälp av en liten, tunn kateter. Du fortsätter sedan att använda vaginalt progesteron och tar graviditetstestet cirka 12-14 dagar efter transfer.

Det finns ingen anledning att ta en paus mellan transfers när det gäller frysta ägg.

Varför välja Sellmer Klinik för din behandling?