FER eller FET

FER eller FET (frozen embryotransfer) (nedfrysning av embryon som blir över och kan användas senare)

De ägg du har frysts i samband med IVF-behandling kan användas för ägguppläggning

Man kan göra det antingen i sin naturliga eller en stimulerad cykel

  1. I din naturliga cykel skannas du mellan dag 9 och dag 12 beroende på din cykellängd. När follikeln är tillräckligt stor, tar du en ägglossningsspruta och börjar med Progesteron 3 dagar senare. Ägguttagningen utförs 2 – 5 dagar efter användningen av Progesteron påbörjats, beroende på om du har ett embryo eller en blastocyst.
  2. I en stimulerad cykel med Östradiol tar du tabletter i cirka 8 – 12 dagar från den andra blödningsdagen. Därefter skannas du för att mäta tjockleken på slemhinnan – när den är tillräckligt tjock startar du med att ta Progesteron. Ägguppläggningen genomförs 3 – 5 dagar senare, beroende på om du har ett embroy eller en blastocyst.

Ett eller två ägg

Vid en ägguppläggningen bestämmer du i samråd med läkaren om huruvida det ska läggas upp ett eller två ägg. Kriterierna för det är din ålder, vikt, din fertilitetshistorik och någon sjukdom eller annat som innebär att en tvillinggraviditet kan vara farligt för din hälsa.

Unga patienter yngre än 37 år rekommenderas i allmänhet endast ett ägg i de två första försöken.

Ägguppläggningen:

en mycket liten procedur som bara tar några minuter och som vanligtvis inte är smärtsam. Ägget placeras i livmoderslemhinnan med hjälp av en liten tunn kateter. Du kommer att fortsätta använda vaginal Progesteron efteråt och ta graviditetstestet cirka 12 – 14 dagar efter äggläggning.

Man kan sätta tillbaka ägget i embryostadie (dag 2-3) eller blastocyst-stadie (dag 5)

 

 

Omkring 25 % av de befruktade äggen utvecklas till blastocyster. Om äggen kan odlas ända fram till dag 5 beror på din ålder och antalet befruktade ägg.

För kvinnor som bara har några ägg av lägre kvalitet kan uppläggning av de befruktade äggen den andra eller tredje dagen vara att föredra, eftersom äggen kommer in i den naturliga livmodermiljön snabbare, där de bäst kan överleva. De överflödiga äggen kan naturligtvis frysas i upp till 5 år och eller tills kvinnan fyller 46 år.

 

För både ICSI och IVF bör det alltid finnas en månads uppehåll mellan försöken, utom när det gäller frysägg.

Du behöver inte ta pauser mellan inseminationsförsöken.