Kryoförvaring

Kontakta oss idag

I samband med fertilitetsbehandlingen kan få användning av celler eller vävnad som har frysts i flytande kväve vid -196 grader Celsius under en lång tidsperiod (möjligt i upp till 5 år).

Det är till exempel en bra idé att frysa befruktade ägg och förvara dem för en eventuell ICSI- eller IVF-behandling, där de odlas ytterligare och sedan läggs upp. Om du lider av allvarlig sjukdom är det viktigt att frysa friska spermier eller äggceller innan du påbörjar en behandling som kan leda till infertilitet.

På så sätt görs spermier tillgängliga vid rätt tidpunkt, precis som obefruktade eller befruktade ägg kan frysas ner och efter behov.

Varför välja Sellmer Klinik för din behandling?