Kryoförvaring - Sellmer klinik ApS

Kryoförvaring

Kontakta oss idag

I samband med fertilitetsbehandlingen kan få användning av celler eller vävnad som har frysts i flytande kväve vid -196 grader Celsius under en lång tidsperiod (möjligt i upp till 5 år).

Det är till exempel en bra idé att frysa befruktade ägg och förvara dem för en eventuell ICSI- eller IVF-behandling, där de odlas ytterligare och sedan läggs upp. Om du lider av allvarlig sjukdom är det viktigt att frysa friska spermier eller äggceller innan du påbörjar en behandling som kan leda till infertilitet.

På så sätt görs spermier tillgängliga vid rätt tidpunkt, precis som obefruktade eller befruktade ägg kan frysas ner och efter behov.

Varför välja Sellmer Klinik för din behandling?

Hög framgångsfrekvens

De allra flesta av våra patienter har ett framgångsrikt behandlingsförlopp

Enkel transport

Vi har nära till Copenhagen Airport och kollektivtrafik

Transparenta priser

Vi har inga extra avgifter eller helg- eller helgdagstillägg

Ingen väntetid

Vi har ingen väntetid innan insemination och IVF-behandlingar; vi gör till och med en äggcellsdonation möjlig efter några månader