Social freezing / embryon

Kontakta oss idag

Obefruktade äggceller

Det är möjligt att frysa in dina oocyter (obefruktade äggceller) för eget bruk här på kliniken.

Vi kan kryobevara och lagra dina oocyter (obefruktade äggceller) i 5 år, såvida du inte når den danska fertilitetsbehandlingsgränsen på 46 år innan de 5 åren är slut.

Befruktade äggceller

Men när/om dina äggceller har blivit befruktade är et möjligt för dig att ha dem förvarade här på kliniken tills du fyller 46, oavsett din nuvarande ålder.

Varför välja Sellmer Klinik för din behandling?