Skanning

Sellmer Klinik är en av de få kliniker, där du nu har möjlighet att få gjort en follikelscanning.

Kontakta oss idag

För din säkerhet

Sellmer Klinik är en av de få kliniker, där du nu har möjlighet att få gjort en follikelscanning. Dette kan vara bra om LH-testen fortsätter att vara negativ, eller om det råder tvivel om LH-testet läsning.

Efter genomsökningen kommer vi att se om det finns en follikel i den aktuella cykeln och LH-testning kan fortsätta att vara positiv, varpå insamination kan börja.

Trygghetscanning / Hjärtflimmer

Många vill gärna ha graviditeten bekräftad tidligt i processen. Därför erbjuder vi säkerhets skanning från vecka 7+0. Man kan genom denna skanning se det lilla fostrets hjärtrytm.

Var medveten om att det finns risk att vi inte kan se fostret. Om så är fallet, är du alltid välkommen att komma tillbaka en vecka senare. Alternativt hänvisar vi till din egen läkare eller förlossningen på hemorten för vidare undersökning.

 

Varför välja Sellmer Klinik för din behandling?