Skanning - Sellmer klinik ApS

Skanning

Sellmer Klinik är en av de få kliniker, där du nu har möjlighet att få gjort en follikelscanning.

Kontakta oss idag

För din säkerhet

Sellmer Klinik är en av de få kliniker, där du nu har möjlighet att få gjort en follikelscanning. Dette kan vara bra om LH-testen fortsätter att vara negativ, eller om det råder tvivel om LH-testet läsning.

Efter genomsökningen kommer vi att se om det finns en follikel i den aktuella cykeln och LH-testning kan fortsätta att vara positiv, varpå insamination kan börja.

Trygghetscanning / Hjärtflimmer

Många vill gärna ha graviditeten bekräftad tidligt i processen. Därför erbjuder vi säkerhets skanning från vecka 7+0. Man kan genom denna skanning se det lilla fostrets hjärtrytm.

Var medveten om att det finns risk att vi inte kan se fostret. Om så är fallet, är du alltid välkommen att komma tillbaka en vecka senare. Alternativt hänvisar vi till din egen läkare eller förlossningen på hemorten för vidare undersökning.

 

Varför välja Sellmer Klinik för din behandling?

Hög framgångsfrekvens

De allra flesta av våra patienter har ett framgångsrikt behandlingsförlopp

Enkel transport

Vi har nära till Copenhagen Airport och kollektivtrafik

Transparenta priser

Vi har inga extra avgifter eller helg- eller helgdagstillägg

Ingen väntetid

Vi har ingen väntetid innan insemination och IVF-behandlingar; vi gör till och med en äggcellsdonation möjlig efter några månader