Frågeformulär patient

I Danmark kan kvinnor få fertilitetsbehandling intill de fyller 46 år. Sellmer Klinik får inte och kan inte hjälpa till om patienten har fyllt 46 år.

I enlighet med lagstiftningen om konstgjord befruktning är Sellmer Klinik skyldig att ställa ett antal frågor om patientens hälsa och livsstil. Det är mycket viktigt att frågorna besvaras korrekt och på ett adekvat sätt. Eftersom det rör sig om känsliga personuppgifter behandlas de konfidentiellt, lagras säkert och lämnas inte ut utan patientens samtycke.

Observera att när du du har skickat frågeformuläret accepterar de villkor som gäller för behandling på Sellmer Klinik, även om samtyckesformuläret ännu inte har undertecknats. Detta är särskilt relevant i samband med avbokningsavgifter. Avgifterna hittar du på Sellmer Kliniks webbplats.

Varför välja Sellmer Klinik för din behandling?