Våra donatorer

På Sellmer Klinik har du flera alternativ när det gäller val av spermadonator.

Vi använder givare från SellmerDiers spermabank, eftersom de är:

  • De enda i världen som har en worldwide-gräns för antalet av barn, så att de öppna donatorer kan anta förpliktelsen det är att vara öppen donator i framtiden.
  • Den enda i välden som har en unik rådgivning till alla donator kandidaterne om hur de förbättra sin fertilitet och hälsa.
  • Det enda i välden som har en ny donorkategori, där givarna inte förpliktar sig att ha kontakt med donatorbarnen, men där de tillåter att kliniken kan kontakta om en donatorbarn vill ha kontakt.

De har därmed möglighet först att uttala sig när de ställs inför en särskild önska från ett barn.

Många givare tror att de kommer att säga ja till en kontakt, men de vågar inte satsa på den 18 år i framtiden. För dessa donatorer, är denna möglighet unik.

Vi inseminera gärna med sperma fråm andra spermabanker, men du måste kanske själv köpa det.