Våra donatorer - Sellmer klinik ApS

Våra donatorer

På Sellmer Klinik har du flera alternativ när det gäller val av spermadonator.

Kontakta oss idag

På Sellmer Klinik har du flera alternativ när det gäller val av spermadonator.

Vi använder givare från SellmerDiers spermabank, eftersom de är:

  • De enda i världen som har en worldwide-gräns för antalet av barn, så att de öppna donatorer kan anta förpliktelsen det är att vara öppen donator i framtiden.
  • Den enda i välden som har en unik rådgivning till alla donator kandidaterne om hur de förbättra sin fertilitet och hälsa.

Vi inseminera gärna med sperma fråm andra spermabanker, men du måste kanske själv köpa det.

Varför välja Sellmer Klinik för din behandling?

Hög framgångsfrekvens

De allra flesta av våra patienter har ett framgångsrikt behandlingsförlopp

Enkel transport

Vi har nära till Copenhagen Airport och kollektivtrafik

Transparenta priser

Vi har inga extra avgifter eller helg- eller helgdagstillägg

Ingen väntetid

Vi har ingen väntetid innan insemination och IVF-behandlingar; vi gör till och med en äggcellsdonation möjlig efter några månader